International Music school ”Concertino” är en frivillig skola, men för att det ska fungera finns det några villkor som  man som elev (och förälder) hos oss behöver acceptera.
 -  Alla avtalade lektioner är bindande när eleven (eller elevens förälder) accepterat de föreslagna lektionerna/Faktura. 
 -  Avgiften återbetalas ej.
 -  Elevens eventuella frånvaro eller sjukdom ersätts ej av ny lektion.
 -  Elevens eventuella frånvaro ska meddelas till läraren via mail, telefon eller sms så snart som möjligt.
 -  Om läraren blir sjuk erbjuds en annan tid /vikarie.
 -  Ta alltid med egna noter samt anteckningsbok och blyertspenna.

 
Pris

 
En elev som lär sig att spela fiol kan också lära sig att spela piano.
Exempel :  20 min - piano , 25 min  - fiol / violin  
      
Anmäl dig till en 30 min prova-på-lektion . Kostnad :150 kr


Privatlektioner :
 

Barn under 8 år : 250 kr per lektion ( 30 min ) ; Antal lektioner: minst 4 ggr/månad

Lektionstid : 45 min
Kostnad : 350 kr per lektion ( alla priser är inklusive moms)
Antal lektioner : minst 4 ggr/månad


Grupplektioner
Musik är som roligast när man får spela ihop med andra.

Du kanske vill ta lektioner tillsammans med några vänner eller kollegor.

En grupp kan bestå av 2 till 4 personer.

 

Lektionstid : 60 min

 

Kostnad : 300 kr per student ( per lektion )

Antal lektioner : minst 4 ggr /månad


                
 

Conditions (Rules)

                                         International Music School  "Concertino" is a non-compulsory school.

      For its proper function there are some conditions which student/parent needs to accept together with the bill.


 - The bill should be paid in advance.
 -  In the bill it is clearly indicated a number of lessons, particularly a period of time.
 - All agreed classes are considered binding when a student/parents accept the proposed program.
 - The fee is not reimbursed.
 - The student absent from the scheduled class (for whatever reason, like a disease etc.) is not entitled for the replacement class.
 - When a student is unable to attend the class, that should be declared via an email , telephone or SMS as soon as possible.

 - If the teacher will be ill, a new time for the class will be offered.

 - Please come on time.
 - Always bring with you your notes and a notepad with a pencil.

© 2023 by Classical Musician. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-youtube